Το πρόγραμμα «Ανασκάπτοντας για ιστορικές αλήθειες» περιλαμβάνει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης νέων και διατύπωσης κανόνων καλής πρακτικής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση νέων από διαφορετικές χώρες προέλευσης και με κοινό πεδίο ενδιαφέροντος την ιστορία, την τέχνη και την τεχνολογία. Προσφέρει πληροφόρηση για τις καινοτομίες που εισάγουν και εφαρμόζουν οι οργανισμοί νεολαίας. Περιλαμβάνει δράσεις σε τέσσερις διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ολλανδία. Ένας νέος μουσειοπαιδαγωγός και ένας συντονιστής προγραμμάτων από κάθε χώρα επισκέπτονται τις υπόλοιπες χώρες. Εκεί έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν άμεσα τα ενδιαφέροντα στοιχεία κάθε προγράμματος, στο πλαίσιο του πολιτιστικού περιβάλλοντος που το δημιούργησε, και τους τρόπους εφαρμογής του. Οι επισκέπτες παρουσιάζουν τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους σε 30-40 νέους της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, επίδειξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συναντήσεις με νέους: συντονιστές προγραμμάτων άτυπης παιδείας, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ιστορικούς τέχνης, μουσικούς, χειριστές/προγραμματιστές Η/Υ, αρχαιολόγους/ιστορικούς, ηφαιστειολόγους, βοτανολόγους και λαογράφους. Η εργασία όλων αξιολογείται από όλους και στο τέλος συντίθεται ένας συνολικός απολογισμός από την ομάδα των άμεσα εμπλεκόμενων νέων από τις τέσσερις χώρες.

Οι νέοι με πεδίο και μέσο επικοινωνίας το δικτυακό τόπο του προγράμματος και με σημείο αναφοράς τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελούν τον πυρήνα μιας πολυπολιτισμικής κοινότητας με προοπτικές ανάπτυξης, μελλοντικής συνεργασίας και οργάνωσης κοινών δράσεων. Η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στο δίκτυο, ο συνεχής εμπλουτισμός και η ανανέωση της πληροφόρησης αποτελούν βασική επιδίωξη.