Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ανασκάπτοντας για Ιστορικές Αλήθειες» και την ένταξη πολιτιστικών οργανισμών στο ευρωπαϊκό δίκτυο των φορέων που ασχολούνται με δράσεις άτυπης παιδείας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ν. Γλαράκη, συντονίστρια των προγραμμάτων ΝΕΟΛΑΙΑ (τηλ.: 212 254 3800, εσωτ. 381, e-mail: nglaraki@ime.gr).