Νέοι μουσειολόγοι και μουσειοπαιδαγωγοί από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ολλανδία πραγματοποιούν διαδοχικές επισκέψεις στις χώρες προέλευσής τους και σχεδιάζουν καινοτόμους δράσεις άτυπης παιδείας για την αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών. Οι δράσεις υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μέσω του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Δράση 5 «Υποστηρικτικά Μέτρα».

Απώτερος στόχος είναι η ανταλλαγή στοιχείων και η πληροφόρηση των νέων κάθε χώρας σχετικά με κανόνες καλής πρακτικής για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και η δημιουργία ενός παραδειγματικού τεχνολογικού μοντέλου που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νέους όλης της Ευρώπης. Θεμελιώνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ανοιχτής συνεργασίας ανάμεσα σε μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς με αντικείμενο το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων άτυπης παιδείας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών.