Νατάσα Γλαράκη: Mουσειολόγος/Συντονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ΙΜΕ

Αχιλλέας Κεντώνης: Εικαστικός/Διευθυντής Artos Cultural and Research Foundation
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: achilleas@artosfoundation.org

Μάγδα Κριτσαντώνη: Μουσειοπαιδαγωγός, ΙΜΕ

Άντρεα Κωνσταντίνου: Ιστορικός Τέχνης, ARTtos Foundation
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: reandc@gmail.com

Αντρέας Λαμπριάς: Συντονιστής δράσεων άτυπης παιδείας, ARTos Foundation
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambrias@hotmail.com

Αλεξία Σταυρινίδη: Παιδαγωγός, ARTos Foundation
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alexia@artosfoundation.org

Mascha Bom: Μουσειολόγος, Archeoclub Nederland
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mascha.archeoclub@gmail.com

Mariska de Boer: Μουσειοπαιδαγωγός, Fries Museum
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: m.deboer@friesmuseum.nl

Guido Gentili: Συντονιστής δράσεων άτυπης παιδείας, Rodari Club
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: guido@mieleamaro.com

Dario Nappo: Ιστορικός/Συντονιστής δράσεων άτυπης παιδείας, Rodari Club
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dario.nappo@googlemail.com

Emiliano Picardi: Συντονιστής δράσεων άτυπης παιδείας, Rodari Club
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: emiliano@mieleamaro.com

Saskia Poelman: Μουσειοπαιδαγωγός, Drents Museum
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: knuffelvansas@yahoo.co.uk

Carola Steenbergen: Μουσειοπαιδαγωγός, Fries Museum
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: carolasteenbergen@home.nl