Στο πλαίσιο του προγράμματος YOUTH, το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέοι εκπρόσωποι τεσσάρων πολιτιστικών οργανισμών από αντίστοιχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις χώρες προέλευσης τους (Κύπρος, Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία). Οι συντονιστές δράσεων άτυπης παιδείας και οι νέοι μουσειοπαιδαγωγοί πραγματοποίησαν δράσεις για την προσέγγιση της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών.