Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα YOUTH

«Προγράμματα Ιστορικής Μνήμης για τη Νεολαία της Ευρώπης -
Εφαρμογές Πολιτισμικής Τεχνολογίας»

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) οργάνωσε το σεμινάριο «Προγράμματα Ιστορικής Μνήμης για τη Νεολαία της Ευρώπης - Εφαρμογές Πολιτισμικής Τεχνολογίας» (http://himemotech.ime.gr/) τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2006 στο Κτήριο 7 του «Ελληνικού Κόσμου». Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ - YOUTH της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εποπτεύεται και επιδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Στελέχη του ΙΜΕ παρουσίασαν θέματα σχετικά με την ιστορική μνήμη, την τρισδιάστατη αναπαράσταση αρχαιολογικών χώρων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, Ευρωπαίοι μουσειολόγοι και μουσειοπαιδαγωγοί ανακοίνωσαν παραδείγματα καλής πρακτικής πάνω στην οργάνωση δράσεων άτυπης παιδείας από τις χώρες προέλευσής τους (Κύπρος, Ιταλία, Ολλανδία) και παρουσίασαν την εμπειρία τους σε σχέδια διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών.

Πλήθος φοιτητών, νέων επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνολόγων που ειδικεύονται στην ιστορική έρευνα και την πολιτισμική τεχνολογία προσήλθαν στον «Ελληνικό Κόσμο» και παρακολούθησαν τις εργασίες του σεμιναρίου. Μετά τη λήξη των ομιλιών ακολούθησε ξενάγηση στις εκθέσεις του ΙΜΕ «Ιστορίες Ολυμπιακών Αγώνων. Μία άλλη έκθεση» και «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών». Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν προβολές στα θέατρα Εικονικής Πραγματικότητας «Κιβωτός και «Εικονικός Κινηματογράφος». Στο τέλος των εργασιών χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ενός παραδειγματικού τεχνολογικού μοντέλου που θα χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους νέους και η καθιέρωση ενός ψηφιακού βήματος ανακοινώσεων των καινοτομιών που εισάγει η κάθε χώρα για τη σύγκλιση πολιτισμού και τεχνολογίας.