ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Dreulafait, F., Το βιβλίο της Αρχαιολογίας, ΙΜΕ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Αθήνα 2002).
 • Kaplan, F.E.S., Museums and the Making of Ourselves. The role of objects in National Identity, Leicester University Press (London - New York 1994).
 • Keene, S., Digital collections: museums and the Information age Butterworth - Heinemann (Oxford 1998).
 • Langforg, J., Edinburg Animation Workshop / Nothing's impossible - Making your own animation films at home or in school, Channel 4 Television (U.K. 1988).
 • Lowenthal, D., Τhe Past is a foreign country, Cambridge University Press (Cambridge 1995).
 • Sveriges Utbildningsradio AB, Animate it! (Sweeden 2003).
 • Video - Info, La video comme outil de formation a l'information lycee, APTE, France.
 • (Εσωτερική παραγωγή ΙΜΕ) Η Αρχαία Μίλητος... με χαρτί και μολύβι (Αθήνα 2000).
 • (Εσωτερική παραγωγή ΙΜΕ) Κρόσσια, Χιτώνες, Ντουλαμάδες, Βελάδες, ΙΜΕ (Αθήνα 1999).
 • (Εσωτερική παραγωγή ΙΜΕ) Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών, ΙΜΕ (Αθήνα 2003).
 • Θεοδωρίδης, Μ. Η κινηματογραφική αφήγηση, ΥΠΠΟ (Αθήνα 2002).
 • Κορρέ-Ζωγράφου, Κ. - Ολυμπίτου, Ε., Άνθρωποι και Παραδοσιακά Επαγγέλματα στο Αιγαίο, ΙΜΕ (Αθήνα 2003).
 • Σβορώνου, Ε., Αρχαία Αθήνα, ΙΜΕ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Αθήνα 2003).
 • Διαδραστικοί δίσκοι (CD-ROM)

 • Ο Μαγικός Περίπατος του Ζαχαρία Απορία στους Δελφούς - Αρχαιολογία, Γνώση και Περιπέτεια, ΙΜΕ - Πληροφορική Τεχνογνωσία (Αθήνα 1998).
 • Μυστήριο στην Αρχαία Μίλητο, ΙΜΕ (Αθήνα 2002) (http://miletus.ime.gr/).
 • 4000 Χρόνια Ελληνικής Φορεσιάς - Κρόσσια, Χιτώνες, Ντουλαμάδες, Βελάδες, ΙΜΕ (Αθήνα 2003) (http://costume.ime.gr/).
 • Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο, ΙΜΕ (Αθήνα 2002) (http://alexander.ime.gr/)