ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος μπορείτε να βάλετε κείμενο και εικόνες από τις καταγραφές που συνεχίζετε και κάνετε στην περιοχή σας. Μπορείτε να μας στείλετε το υλικό σας, με e-mail, άμεσα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 254 03800
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: himemotech@ime.gr