Ομάδες νέων από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για να προσεγγίσουν την έννοια της ιστορικής μνήμης. Εκπαιδεύονται στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για να αποτυπώσουν μνημεία και μαρτυρίες κάθε χώρας, στοιχεία που συγκροτούν την ιστορική μνήμη.
Συζητούν για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία ανάγεται στα κοινά στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού κάθε χώρας. Προσπαθούν να συνθέσουν μια κοινή, ευρωπαϊκή, ιστορική μνήμη.